Information till dig som är leverantör till Carsmart eller en kund som använder sig av Carsmart

För att din faktura ska hanteras och betalas av Carsmart behöver följande information finnas:

  • – Registreringsnummer
    – Transaktionsdag (dag då arbetet/tjänsten utfördes/avser)
    – Arbetsbeskrivning (uppdelat per typ t.ex. service, däckbyte, reparation)
    – Period (Behövs för kostnader som avser längre perioder, exempelvis perioden kostnaden försäkringen eller leasingen avser)
    – Mätarställning

Rutiner vid fakturering
Fakturaadress:

”Företagets namn”
c/o Carsmart AB
FE-4535-053 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND

 

E-faktura
För Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi dig kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt följande information.
Vår VAN operatör är SCANCLOUD
Bolag: Carsmart AB
IDnr E-faktura: 5568151574
IDnr PEPPOL-faktura: 0007:5568151574
Observera att det är Carsmarts organisationsnummer (ej slutkundens) som skall användas för den elektroniska adresseringen av E-fakturan.

 

PDF-faktura
Det finns även möjlighet för er att e-posta fakturor till oss, men då är det av yttersta vikt att de är i PDF-format samt att ” FE-4535-053 Scancloud” finns med i fakturaadressen.
PDF-fakturor e-postas till: invoice@carsmart.se