Carsmart grundades 2009 av entreprenören Johan Hjälte. Johan såg en faktura från ett bolag som administrerade vagnparker och fick intrycket att den var informationsfattig och analog. Då kom idén att börja utveckla Carsmart som en lösning för att göra vagnparker lättöverskådliga och skapa en administrationsplattform med användarna i fokus.

 

Under 2012 kom Carsmart och KG Knutsson AB (KGK) i kontakt med varandra och började att utveckla plattformen och försäljningen tillsammans. Samtalen ledde till att KGK blev  delägare 2013 och Carsmart flyttade in hos KGK i Sollentuna där vi fortsatt med utvecklingsarbetet sedan dess.

 

Samarbetet utvecklades över tid och under 2016 skrev Carsmart avtal med NCC. Då började också utvecklingen av ett helt nytt Carsmart-system från grunden som gjorde det möjligt att hantera större volymer. Nya Carsmart lanserades september 2017 för alla kunder och samma år tog KGK över hela bolaget.

Skärmbilder som visar Carsmart.

Under 2023 lanserades en helt ny plattform i Manager och Driver där vi ser till varje användares unika behov av information och åtgärdskontroll.