NCC förenklar vagnparksadministrationen och får full kostnadskontroll med Carsmart Fleet

Bygg- och industrikoncernen NCC har tillsammans med Carsmart utvecklat en unik lösning för vagnparksadministration. Den nya generationen av Carsmart Fleet integrerar NCC:s interna system med bland annat körjournal, fakturahantering, drivmedelskortshantering och kommunikation med Transportstyrelsen.

Projektet lanserades i december efter en lång utvecklingsperiod och innebär att NCC:s svenska vagnpark på cirka 5 000 fordon och maskiner nu hanteras administrativt i Carsmart Fleet.

”Vårt samarbete kommer hjälpa oss spara pengar genom kostnadskontroll och minskat fakturatrassel,” säger Petter Viklund, Head of Fleet and Machinery på NCC. ”Det går inte att överskatta hur mycket det här kommer betyda för vår vagnparksadministration.”

Carsmart är ett företag som ingår i KG Knutsson AB. Tjänsten Carsmart Fleet tar hand om all administration runt vagnparken åt kunden. I genomsnitt genererar ett fordon 50 fakturor per år, en vagnpark på bara tio fordon skapar alltså 500 fakturor årligen som ska granskas, konteras och betalas. ”Det tar tid som kunden kan använda till annat. Med vår tjänst får kunden en enda faktura men fullständig insyn ner på fordonsnivå i vårt gränssnitt.” säger Pär Hugozon, Affärsenhets- och affärsområdeschef på KGK.

”Jag vill ha proffskompetens inom mitt område”, fyller Petter Viklund i. ”De personerna ska inte sitta med fakturor. Genom att samla alla fordon i Carsmart har vi första gången en total översikt på hur alla fordon används och vad de kostar. Inköp är en oerhört stor del av vår omsättning och nu kan vi planera våra inköp och vår avyttring av fordon på ett helt annat sätt än tidigare.”

Utvecklingen av den nya plattform som krävts för att Carsmart Fleet ska kunna hantera NCC:s omfattande vagnpark har skett i projektform där förutom NCC och KGK även IT-konsultbolaget R2M ingått. Tekniska integrationer har implementerats för till exempel NCC:s HR-system, bokföringssystem och fakturasystem för att automatisera all administration så långt som möjligt.

David Abramowicz på R2M har varit projektledare: ”Det har varit ett oerhört spännande projekt och nyckeln till framgång har varit ett tätt samarbete mellan alla parter. Det finns ännu mer innovation att skapa nu när vi sjösatt plattformen, exempelvis kan vi vidareutveckla integrationen mot uppkopplade bilar och maskiner.”

”Jag vill ge en stor eloge till alla utvecklare på R2M och alla på NCC och KGK som varit involverade. De har gjort ett fantastiskt jobb,” säger Pär Hugozon.

Kontakta Carsmart

Är du nyfiken, vill komma igång eller har frågor om Carsmart? Börja med att ange din e-postadress!

 • Statistik & rapporter
 • Samlingsfaktura
 • Se originalfakturor
 • Se eventuella körförbud
 • Besiktningskallelser
 • Splittfakturering förare/företag
 • Integrerad körjournal
 • Konteringsunderlag
 • Kostnadsfri support
 • Hjälp med bilpolicy
 • Bränsle- & miljörapporter
 • Leverantörsoberoende