Nya besiktningsregler 2018

Den 20:e maj 2018 börjar de nya besiktningsreglerna gälla. Ändringen görs utifrån att Sverige nu anpassar systemet till gällande EU-lagstiftning. I samband med att de nya besiktningsreglerna börjar gälla så får en del fordon en kortare besiktningsperiod och därmed ett nytt datum för sin periodiska kontrollbesiktning. Det gäller alltså att vara uppmärksam på att det datum som anges på senaste besiktningsprotokollet för nästa besiktning inte alltid gäller eftersom det datumet baserades på de för tiden gällande reglerna.

 

Utdrag av de nya reglerna:

 

 • Rörliga besiktningsperioder införs för majoriteten av alla fordon och de gamla fasta besiktningsperioderna som baserades på sista siffran i registreringsnumret slopas.
 • Personbil, lastbil och buss som understiger 3 500 kg i totalvikt ska besiktas första gången senast 3 år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk.  Senast 2 år efter den föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes ska fordonet besiktas igen. Därefter löper det på med besiktigning senast 14 månader efter föregående besiktning.
 • Besiktningskrav införs på A-traktor, traktor B och traktorer i klassningen T5/C5.

Läs mer om ändringarna på: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/nya-besiktningsregler-20-maj-2018/

Kontakta Carsmart

Är du nyfiken, vill komma igång eller har frågor om Carsmart? Börja med att ange din e-postadress!

 • Statistik & rapporter
 • Samlingsfaktura
 • Se originalfakturor
 • Se eventuella körförbud
 • Besiktningskallelser
 • Splittfakturering förare/företag
 • Integrerad körjournal
 • Konteringsunderlag
 • Kostnadsfri support
 • Hjälp med bilpolicy
 • Bränsle- & miljörapporter
 • Leverantörsoberoende